Bizi Arayın: +90 (332) 816 17 10

Havalandırma

Egzoz gazları, motorun çalışması sonucu ortaya çıkan buhar ve gazlar, çevreden gelen zararlı gazla araç kabininin içine dolmaktadır. Bu zararlı gazların uzun süre solunması araç içinde bulunan kişilerin sağlığına zarar verir. Bu nedenle bahsedilen bu gazların temizlenmesi gerekmektedir. Araçlarda bulunan havalandırma sistemleri bu temizliği yapan önemli parçalardan bir tanesidir.

Havalandırma Sistemi Nedir?

Araç kabininin içine dolan zararlı gazlar havalandırma yardımıyla temizlenmektedir. Kabin iç kısmına ön göğüs, arka yan kısımlara ise yerleştirilen kapakçık ve kanatçıklar vardır. Bu kapakçık ve kanatçıklar sayesinde bahsedilen gazlar araç içerisine dolmadan temizlenir.

Havalandırma Sisteminin Çalışma Sistemi

Bu sistem;

 • Hava yönlendirme klapeleri,
 • Klape motorları,
 • Hava yönlendirme kanalları,
 • Üfleçler,
 • Kumanda paneli,
 • Isıtma ve soğutma elemanlarından oluşmaktadır.

Havalandırma kumanda panelinden çalıştırıldığı zaman elektro fan tarafından dışarıdan alınan hava kalorifer radyatöründen geçirilerek kabinin değişik kısımlarına üflenmektedir. Hava kanalları uzun ise üfleçler kullanılmaktadır. İstenildiği zaman sıcak / soğuk ayarlaması yapılabilmektedir. Bu sayede kabin içine sıcak, soğuk ya da ılık hava dolar.

Havalandırma Sisteminin Görevleri

 • Araç içindeki havanın ısıtılmasın sağlamak,
 • Araç içindeki havanın soğutulmasını sağlamak,
 • Aracın içindeki havanın değişimini, sirkülasyonunu sağlamak.

Havalandırmanın Parçaları

Hava Yönlendirme Klape Motorları

Havanın dışarıdan direkt kabin içine alınmasını sağlar. Aynı zamanda içerideki havayı aracın değişik kısımlarına sıcak ya da soğuk olacak şekilde dağıtır.

5 faklı çeşidi bulunmaktadır:

 • Yoğun Basınç Motor Klapesi
 • Hava Devridaim Motor Klapesi
 • Buğu Çözme Motor Klapesi
 • Sıcak Hava Motor Klapesi
 • Soğuk Hava Motor Klapesi

Hava Yönlendirme Kanalları

Havalandırma sisteminde üretilen hava yönlendirme kanalları ile araç içine alınır ya da dağıtılır. Bu nedenle havalandırma sisteminde yönlendirme kanalları önemli bir yere sahiptir. Hava yönlendirme kanalları;

 • Havanın dışarıdan araç içine alınmasını,
 • Havalandırma sisteminde oluşan havanın araç içine alınmasını sağlamaktadır.

Kabin İçi Dağıtım Kanalları

Kabin içine alınan dağıtım kanalları sayesinde;

 • Aracın ayak bölümlerine,
 • Ön göğüs kısmına,
 • Yan kısımlara,
 • Ön camlardaki buğunun giderilmesi için defrost çıkışına dağıtılmaktadır.

Üfleçler

Her araçta mevcuttur. Isıtma ve havalandırma sisteminin son elemanıdır. Üfleçler havalandırmada üretilen havanın araç içine dağıldığı son noktadır. Üretilmiş olan havanın araç içerisine belirlenen açılarda dağılmasını sağlamaktadır. İstenirse eğer kumanda edilerek hava akımı çoğaltılır, azaltılır ya da tamamen kesilir.

Üfleçler sıcak / soğuk hava akımlarına maruz kaldıkları için dayanıklı plastik malzemeden üretilirler. Bu sayede sıcaklık değişimlerinde özelliklerini kaybetmemiş olurlar.

Havalandırma / Isıtma Kumanda Paneli

 • Hava dağıtıcısı düğmesi: Kabin içerisindeki havanın istenilen yönde ilerlemesini sağlar.
 • Hava girişi düğmesi: Kabin içine alınacak havanın klapesine bağlıdır. Düğmeye basıldığı zaman içeriye alınacak havanın yolu açılmaktadır. Bu sayede dışarıdaki hava araç içine alınır.
 • Sıcaklık ayarı düğmesi: Kabin içine verilecek olan havanın sıcaklığını ayarlayan düğmedir. Klasik kalorifer sistemlerinde kırmızı ısıtma, mavi ise soğutma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Arka cam buğu giderme düğmesi: Arka cam üzerinde bulunan rezistansın çalıştırılmasını sağlar. Bu sayede arka camda oluşan buğunun çözülmesi için kullanılmaktadır.
 • Temiz hava devridaim düğmesi: Araç içindeki havanın değişimini sağlamaktadır. Motor çalıştırıldıktan sonra kullanılabilmektedir. Ancak herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan da çalıştırılabilmektedir. Bu sayede yüksek sıcaklıklarda daha iyi soğutma sağlanır.
 • Yatay yönde ayar düğmesi: Kabin içine verilecek havanın sıcaklığını ya da soğukluğunu ayarlayan kumanda düğmesidir. Otomatik sistemlerde kumanda panelinin üzerindeki kırmızı ya da mavi kısımlara basıldığı zaman kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.