Hidrolik

Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.

20. yüzyılın ikinci yarısında makine imalatlarında ve endüstriyel uygulamalarda hidrolik sistemi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni kuvvet ve hareketleri sürtünme sistemlerine göre daha kolay ve verimli olarak iletmesidir. Günümüzde otomobillerde de bu sisteme sıklıkla rastlanılmaktadır.

Hidrolik Nedir?

Hidrolik kelimesinin anlamı Latince su anlamına gelen ‘hydor’ kelimesinden türetilmiştir. Bunun nedeni akışkanların mekanik özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sistemde sıkıştırılamayan akışkanlar kullanılmaktadır. Elde edilen basınçlı akışkan yardımıyla hareketlerin ve kuvvetlerin üretilmesini sağlamaktadır.

Hidrolik Sistem Nedir?

Bu sistem bir mekanizmayı basınçlı akışkan gücün iletimi ile çalıştıran elemanlardan oluşmaktadır.

Sistem Nasıl Çalışır?

Sistemde bulunan pompa yağı depodan emer ve sisteme etki basıncı ile gönderir. Basınç istenen değerden yüksek ise depoya geri döner. Bu sayede sistem güvenle çalışır. Pompa tarafından yağ yön kontrol valfine gönderilir. Daha sonra silindir, motor gibi kullanıcı elemanlara yönlendirilir. Yağ akış debisi ve basıncı sayesinde ilgili makine çalışır. Makinenin hızı yağın debi ayarı ile değiştirilebilmektedir. Aynı zamanda makinenin ileri geri hareketini sağlamak için yağın gidiş / dönüş yolları yön kontrol valfi tarafından değiştirilmektedir.

Hidrolik Sistem Ne İşe Yarar?

Akışkan maddeler sıkıştırılabilen maddeler değildir. Bu sayede büyük hidrolik sistemler büyük güçlerin elde edilmesini sağlarlar. Hava ve aynı zamanda gazlar sıkıştırılabilen maddeler oldukları için büyük kuvvetlerin üretilmesinde tercih edilmezler.

Hidrolik Sistem Ne İçin Kullanılır?

Yüksek güç yoğunluğunun elde edilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle ekskavatör gibi mobil ekipmanlarda ve preslerde kullanılan bir sistemdir. Aynı zamanda rüzgar türbinlerinde eğim ve fren kontrolü için de bu sistem kullanılmaktadır.

Hidroliğin Kullanım Alanlar

 • Enerji üretimi,
 • Hareketli hidrolik araçlarda,
 • Endüstriyel alanlarda,
 • Denizcilik ve gemicilik endüstrisinde,
 • Madencilikte kullanılabilmektedir.

Sistemlerde Akışkan Olarak Kullanılan Maddeler Nelerdir?

Bu sistemlerde genellikle su ya da yağ kullanılmaktadır. Ancak metal yüzeylerde pas oluşmasına neden olduğu için suyun kullanım alanı oldukça azdır. Bu nedenle akışkan olarak sıklıkla madensel yağlar kullanılmaktadır.

Hidrolik Sistemin Parçaları

Bu sistem çeşitli parçalardan oluşmaktadır:

 • Göstergeler,
 • Aksesuarlar,
 • Kullanıcı Elemanlar: Silindir, Motor vb.
 • Valfler
 • Pompa
 • Depo Borusu – Hortum – Bağlantı Elemanları
 • Sızdırmazlık Elemanları
 • Akümülatörler
 • Filtreler

Hidrolik Sistemlerin Avantajları

 • Bu sistemler sessiz çalışan sistemlerdir. Bu nedenle rahatsız edici bir gürültü oluşturmazlar.
 • Sistemde kullanılan akışkanlar sıkıştırılamazlar. Bu sayede darbesiz ve titreşimsiz hareketin elde edilmesini sağlarlar.
 • Hassas hız ayarı yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.
 • Çalışma basınçları yüksek seviyelerdedir. Bu sayede büyük güçlerin elde edilmesine olanak tanırlar.
 • Hareket esnasında hız ayarının yapılmasına elverişlidir.
 • Hidrolik yağ kullanıldığı için aynı zamanda devre elemanlarının da yağlanmasını sağlamaktadır.
 • Sistemde bulunan emniyet valfleri sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.
 • Sistemin parçaları uzun ömürlüdür.

Sistemin Dezavantajları

 • Kullanılan akışkanlar yüksek ısıya karşı duyarlıdır. Bu nedenle akışkan sıcaklığı 50 dereceyi geçmemelidir.
 • Akışkanlarda sürtünme direnci oldukça yüksektir. Bu nedenle bu akışkanlar uzak mesafelere taşınamaz.
 • Sistemde kullanılan elemanların bağlantılarının sağlam ve aynı zamanda sızdırmaz olması gerekmektedir. Bu nedenle fiyatları daha yüksektir.
 • Hidrolik gücün depo edilebilirliği azdır.
 • Akışkanların akış hızı düşüktür. Dolayısıyla devre elemanları düşük hızla çalışmaktadır. Bu nedenle yüksek hız elde etmek mümkün değildir.
 • Kullanılan akışkanlar havaya karşı hassastır. Akışkan içinde hava var ise gürültü ve titreşime yol açar. Aynı zamanda düzenli hızın elde edilmesini güçleştirir.

Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.

Kategoriler

Markalar