Bizi Arayın: +90 (332) 816 17 10

Güvenli Gıda için Sürdürülebilir Tarım

: 14 Mart 2022 / Okuma Süresi : 5 dk. /

Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile güvenli gıdaya ulaşmak organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının birleştirilmesiyle mümkündür

Güvenli Gıda için Sürdürülebilir Tarım

Tarım çok geniş çevresel ayak izine sahiptir ve çevresel değişikliklere neden olurken aynı zamanda bu değişikliklerden de etkilenmektedir. Bu nedenle dünyamızın geleceği için tarım faaliyetlerinin bilinçli ve doğayla uyum içerisinde yapılması gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım ile gelecek kuşaklara kaynakların tükenmediği bir dünya bırakmak mümkündür.

SÜRDÜLEBİLİR TARIM NEDİR?

Çoğunlukla organik tarım ile karıştırılmaktadır. Ancak durum böyle değildir. Organik tarım genellikle teknolojiden uzak yöntemlerin benimsendiği bir tarım şeklidir. Fakat sürdürülebilen tarımda teknolojik yöntemler doğayla uyum haline getirilmektedir. Aynı zamanda da bütünleştirilmektedir.

Sürdürülebilir tarım sürdürülebilir yöntemleri içermektedir. Bu nedenle organik tarım ve iyi tarım uygulamaları sürdürülebilen tarımın çatısı altında toplanmıştır.

Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak için taviz vermeden gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini hedeflemektedir.

ORGANİK TARIM

Organik tarım toprak, su ve havayı kirletmeden sürdürülebilen üretim yapmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla organik tarımda hayvan, bitki, çevre ve insan sağlığı ön planda tutulmaktadır. Bu sayede sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretilmektedir. Çevre minimum seviyede kirletildiği için çevreyi korumayı mümkün kılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarımda da organik tarımda olduğu gibi çevre, insan ve hayvan sağlığı ön planda tutulmaktadır. Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için gerçekleştirilen uygulamalardır.

İyi Tarım Uygulamalarının Amaçları

 • Zirai ilaç kullanımını en aza indirmek
 • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Gıda güvenliğini sağlamak
 • Doğal kaynakları korumak

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN AMAÇLARI

Sürdürülebilir tarım çevresel ve ekonomik pek çok amaçla yapılmaktadır. Bu amaçlar genel olarak şöyledir;

 • Topluma yeterli ve kaliteli gıda maddelerinin uygun maliyette üretilmesi
 • Tarım yapılan arazinin korunması
 • Doğal tarım kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması
 • Tarımda verimliliğin korunması
 • Tarımla uğraşan kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 • Çevreye verilen zararın azaltılması
 • Sulama gibi faaliyetlerde aşırı kaynak tüketiminin önüne geçilmesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARI

Dönüşümlü veya Birlikte Ekim

Monokültür belli bir bitki türünün uzun yıllar boyunca belli bir bölgede yetiştirilmesine dayanmaktadır. Dünyada yaygın olan monokültür yabani otların artmasına ve toprağın üretkenliğinin azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle farklı bitki türlerinin ekilmesi tarım arazileri için yarar sağlamaktadır. Dönüşümlü ekilen bitkiler toprak veriminin korunmasını sağlamaktadır.

Aynı Üründe Çeşitlilik

Çok sayıda farklı bitki türü dikmek sürdürülebilir tarım için önem arz etmektedir. Fakat belirli bir bitki pazarı olan çiftçiler için farklı bitki türlerini dikmek doğru bir tercih değildir. Bu sebeple çiftçi aynı ürünün farklı çeşitlerini de yetiştirmelidir. Bitki çeşitliliği mahsulleri zararlılardan ve hastalıklardan korumaktadır. Bu sayede sürdürülebilen tarım gerçekleştirilebilmektedir.

Örtücü Bitkilerin Dikimi

Tarım arazisinin kullanılmadığı dönemlerde yonca gibi örtücü bitkileri toprağa dikmek fayda sağlamaktadır. Bu bitkiler toprağın besinlerini yeniler, toprak erozyonunu önler, yabani otların büyümesini engeller ve toprağın sağlığını korur.

Toprak İşlemesiz Tarım

Ekimden önce toprağın sürülmesi yabani ot problemlerinin önüne geçer ve toprağı ekime hazırlar. Ancak toprağın sürülmesi toprak kaybına da yol açar. Bu sebeple toprağı sürmek yerine toprak işlemesiz tarım yöntemlerini kullanmak tarımın daimi olmasına katkı sağlar. Tohumların sürülmemiş toprakla buluşması toprağın kalitesini arttırır. Sürdürülebilir tarım için oldukça önemlidir.

Tarımsal Ormancılık Uygulamaları

Tarım arazilerinde ağaç yetiştirilmesi bitkilere ve hayvanlara gölge sağlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda su kaynaklarının korunmasını da sağlar, toprak erozyonunun önüne geçer.

Bitkilerin ve Hayvanların Entegrasyonu

Tarımda bitki üretimi ve hayvancılık birbirinden ayrılmamalıdır. Hayvanlar ve bitkilerin entegrasyonunun sağlanması daha verimli ve kazançlı tarım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Hayvanların hareketi toprak için fayda sağlar. Aynı zamanda dışkıları sayesinde toprak gübrelenmektedir.

Kategoriler

Son Paylaşılanlar

ISO 9001 Belgesi Nedir?
ISO 14001 Belgesi Nedir?
ISO 45001 Belgesi Nedir?
Rejeneratif Tarım
Markalar referans amaçlı gösterilmiştir. Orijinal ürün olduğu anlamına gelmez.